Doküman Yönetimi

Doküman yönetim sistemi (DYS), kağıt dokümanların taranarak dijitalleştirilmesi ile elde edilen imajların ve elektronik dokümanların saklanmasını ve yönetilmesini sağlayan yazılımlara verilen genel isimdir. Doküman yönetim sistemi yazılımlarını kullanarak, kurumlar tüm belgelerini tek bir merkezi alanda toplarlar ve belirledikleri yetki kuralları çerçevesinde paylaşabilirler. İdeal doküman yönetim sistemleri, dokümanların sadece saklanmasını ve paylaşımını değil, check-in/checkout, versiyon kontrolü ve denetim bileşenleri ile, dokümanların oluşum süreçlerini de yönetirler.

Documents ImageDoküman yönetim sistemleri, bu bahsedilen temel fonksiyonların yanı sıra, iş akış özellikleri de sağlayarak veya diğer iş akış sistemleri ile entegre olarak dokümanların kurum içerisinde dağıtılmasında da önemli rol oynarlar.

Neden Doküman Yönetimi?

Yapılan araştırmalar, çalışanların zamanlarının ciddi bir kısmını evrak arayarak geçirdiğini ortaya koymuştur. Arama, düzenleme, benzer evrakları tekrar oluşturma, ciddi bir iş gücü maliyeti getirmektedir. Doküman yönetim sistemleri, bu süreyi minimuma indirirek hem iş gücü kaybını engellemekte, hem de hızlı ve kaliteli hizmet olanağı sağlamaktadır.

Verus'un Gelişmiş Doküman Yönetim Çözümü - Globodox

Verus, doküman yönetim sistemi çözümlerini ITAZ tarafından geliştirilen Globodox uygulaması üzerine inşa etmektedir. Dünyada ve Türkiye'de birçok kuruluş tarafından memnuniyetle kullanılan Globodox, gerek kullanıcı arayüzünün kolay öğrenilebilirliği gerek ise performans ve gelişmiş özellikleri ile, bir kurumun tüm doküman yönetim ihtiyacını karşılayabilmektedir.

Küçük işletmeler için çözümümüz - Sohodox

Doküman yönetimi ve dijital arşivleme uygulamalarına, günümüzde sadece büyük kurumlar değil küçük işletmeler ve hatta ev kullanıcıları bile ihtiyaç duymaktadır. Sohodox uygulaması, pazardaki bu açığı kapatarak, küçük işletmelerin de düşük maliyetle dokümanlarını yönetebilmelerine yardımcı olmaktadır.